עקבו אחרינו

אמנת שירות - מ.א חוף הכרמל

רקע:
אמנת השירות במועצה האזורית חוף הכרמל מתבססת על סל שירותים והגדרות השירות הניתנות ע"י המועצה, ובכללותן מחלקות הנותנות שירות במועצה.

המועצה מעמידה את התושב במרכז ולפיכך אימצה את הגישה השירותית המתייחסת לתושב כלקוח, המועצה שמה לה לדגש את שיפור איכות השירות, מקצועיות, דיסקרטיות ויחס טיפול אישי.

שירות איכותי ואמין מהווה תנאי יסודי ליכולתו של תושב לממש את זכויותיו, להבין את התנהלות הרשות, איך להתקשר עמה, וכיצד לפעול בהעדר שירות או במקרה של תקלה באספקתו.

המועצה תפעל לשקיפות וחיזוק המעורבות הציבורית בתהליכי קבלת ההחלטות, ותפעל באופן מתמיד לשיפור רמת איכות השירות הניתנת לתושב.

האמנה אינה מהווה סיסמא, אלא כלי עבודה שיבטיח רמת שירותים נאותה לשיפור מתמשך בשירות אותו מקבל התושב/ת.

עקרונות האמנה:
- המועצה מתחייבת לטיפול יעיל ומהיר בפניות, כאשר מענה ראשוני לפניה יינתן בתוך 2 ימי עבודה.
- המועצה מתחייבת להעניק שירותי חירום 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע באמצעות מוקד חוף הכרמל הפעיל בטל': 109 / 04-8136500
- המועצה מתחייבת להכשיר את עובדיה למקצועיות ולמתן רמת שירות איכותי, מקצועי, דיסקרטי, אמין ואדיב.
- המועצה מתחייבת להעמיד לרשות התושב מגוון שירותי עזר להתמצאות והתנהלות דרך אתר המועצה.
- המועצה מתחייבת להעמיד לרשות התושב מידע זמין ומעודכן בדרכים הבאות: אתר המועצה, מערכת הודעות מקוונת, עיתון המועצה, דף פייסבוק ואמצעים נוספים ע"פ הצורך.
- המועצה מתחייבת לשיפור ובקרה מתמדת ברמת השירותים הניתנים על ידה.

כיצד לפעול בהעדר שירות, או שמה הטיפול לא היה משביע רצון

נציב פניות הציבור:
כל תושב הרואה עצמו נפגע, או לדעתו לא קיבל שירות משביע רצון, רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור.
נוהל הגשת תלונה: יש למלא טופס חתום, בציון שם ופרטי התקשרות.
כל תלונה תיבדק בזמן של 7 ימי עבודה. עם סיום בירור פרטי המקרה יקבל המתלונן והנילון את תוצאות הבירור.
נציב הפניות ראשי להצביע בין השאר על הצורך בתיקון הליקוי שעלה בבירור וכן על הדרך והמועד לתיקונו.

חוק חופש המידע:
ע"פ תקנת חוק חופש המידע, תשנ"ח 1998 זכאי כל אזרח לקבל מידע מרשות ציבורית, זאת בהתאם לחוק ובכפוף לתשלום אגרת חוק חופש המידע.
יש לשים לב כי רק לאחר קבלת אישור/קבלה על ביצוע התשלום והתחייבות חתומה, יחל הטיפול בבקשה.

פרטי התקשרות:
נציב פניות הציבור במועצה ואחראי חוק חופש המידע, אבי ברומברג.

טל: 04-8136320 , פקס: 04-8136349

Email: avi_dg@hcarmel.org.il

כתובת למשלוח מכתבים: דואר נע חוף הכרמל 30860