עקבו אחרינו

בשביל חוף הכרמל


מיזם "בשביל חוף הכרמל" החל מיוזמה של מנהלי בתי הספר ואגף החינוך במועצה ונועד לקדם חינוך לערכי הקיימות והשייכות לחוף הכרמל.המטרה העיקרית של השביל לחזק את ההכרות ותחושת השייכות של ילדי חוף הכרמל וכלל הקהילה למקום בו אנחנו חיים, זאת תוך יצירת חוויות למידה חדשניות לילדי המועצה.
במסגרת המיזם ילדי חוף הכרמל סימנו שביל סובב חוף הכרמל שאורכו כ- 100 ק"מ המחולק למקטעים של 8-10 ק"מ המכילי5ם את כלל יישובי המועצה.
אנו מזמינים אתכם לצאת למסע "בשביל חוף הכרמל", מצפה לכם חוויה מהנה במיוחד.

מפת שביל חוף הכרמל
מסלולים מומלצים

חינוך מקומי מקיים במערכת החינוך בחוף כרמל
חוף הכרמל הינו חבל ארץ ייחודי, עם רצועת חוף הים הארוכה בישראל ומהיפות בעולם ועם הר הכרמל שהוכר בעבר כמרחב ביוספירי ייחודי. האזור מציע שפע ומגוון ביולוגי, היסטורי, חברתי ומורשת עשירה. עם הצמיחה הגדולה של קהילות חוף הכרמל והרצון לחזק זהות חוף כרמלית ומכוונות משותפת לכולנו כקהילה של קהילות, עלה הצורך ביוזמה מיוחדת, חדשנית ורלוונטית שתהווה מענה אסטרטגי להובלת מערכת החינוך והקהילה כולה לשנים הבאות.
התכנית לקידום "חינוך מקומי מקיים בחוף כרמל" הינה יוזמה של מעגל מנהלי מוסדות החינוך בחוף הכרמל וייחודה בהיותה מובלת ע"י מערכת החינוך החוף כרמלית, תוך מחויבות להרחבת השותפות למעגלים נוספים: תלמידים, הורים, נציגי וועדות חינוך בישובים ועוד.
התכנית מלווה על ידי ד"ר סלעית רון כיועצת פדגוגית ועל ידי הרשת הירוקה, כגורם מקצועי ומתכלל בחינוך לקיימות. שותפים לתהליך: משרד החינוך – מחוז חיפה והמנהל לחינוך התיישבותי, המשרד להגנת הסביבה – מחוז חיפה, משרד החקלאות – פיתוח המרחב הכפרי, קק"ל, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, רשות ניקוז כרמל, רשות העתיקות, המועצה לשימור אתרים.

חינוך מקומי מקיים - PLACE BASED LEARNING בשילוב טכנולוגיה –
חינוך לקיימות ושייכות בחוף כרמל

 ששת העקרונות של חינוך מקיים הם:
1. חינוך בונה זהות - גאווה מקומית ושייכות
2. חינוך מחבר - מייצר חיבורים ושותפויות ברמה המקומית
3. מקום של כולנו - מקדם ערכים של פשטות, צניעות, שותפות, סובלנות, הערכה ואחריות כלפי נחלת הכלל.
4. קהילתיות מתחדשת - יצירת מרקם חברתי חדש המאפשר בטחון אישי ושגשוג קהילתי.
5. למידה רלוונטית – המקום כפלטפורמה ללמידה רלוונטית, משמעותית וחווייתית.
6. אזרחות פעילה – חינוך ליזמות ועשייה מקומית

חינוך מקומי מקיים הינו ציר מרכזי בחינוך לקיימות. לתפישתנו, יצירת חיבור, קשר וזיקה למקום בו חיים - הינה אבן יסוד ביצירת תודעה סביבתית-חברתית. בתהליך חינוכי שכזה מתפתחת הכרות אותנטית עם סוגיות סביבתיות-חברתיות, נרקמת תחושת אכפתיות, הערכה ואחריות ונבנים יכולות וכלים להובלת שינוי וליצירת "מקום שטוב לחיות בו" - תשתית חיונית לסביבה ולחברה בריאה מתוקנת והוגנת, לחוסן קהילתי, ולפיתוח אזרחי העתיד.
מחקרים מהעולם מראים כי עיסוק מערכתי בחינוך לקיימות בבתי ספר מעלה את המוטיבציה ללמידה ואת ההישגים הלימודיים בכל המקצועות.

אך מעבר לכך, "חינוך מקומי" הוא גם דרך לקדם "חינוך שטוב יותר לגדול בו" – חינוך שבו הלמידה רלוונטית וחווייתית, חינוך שמתקיים בו בירור ערכי ובניית זהות אישית וחברתית וקידום יזמות ועשייה מקומית.

אגף החינוך בחוף כרמל בחר לעודד ולקדם "חינוך מקומי מקיים" כציר מארגן לחינוך לקהילה ולסביבה במקום! אנו מאמינים שחינוך שכזה יקדם מפגש ישיר של התלמידים והקהילה עם הסביבה העשירה שלנו והכרות עמוקה איתה , ייצר תחושת שייכות מקומית וקידום פעולה במרחב המקומי ליצירת "סיפור משותף" לתלמידי ותושבי המועצה האזורית חוף הכרמל, כבסיס ערכי ואיכותי לקידום ערכי קיימות סביבתיים וחברתיים כאחד.

מה בתכנית?
התכנית לחינוך מקומי מקיים בחוף כרמל תהיה מעוגנת סביב "שביל סובב חוף כרמל".
אורכו של השביל כ- 100 ק"מ והוא מכיל בתוכו את כלל הישובים בחוף כרמל. ברמת התשתיות – יסומן שביל סובב חוף הכרמל שיתבסס על שבילים קיימים ותוספות.
. עקרונות מובילים לחינוך בשביל חוף הכרמל:
למידה חוץ כיתתית - כל כיתת בית ספר וגן יקבלו מקטע על השביל שישמש להם מרחב לימודי.
רצף חינוכי - כל תלמיד בחוף הכרמל, בגילאי 3-18, יעבור את השביל כולו לפחות שלוש פעמים במהלך שנות לימודיו בחוף הכרמל.
"ללמד זה ללמוד פעמיים"-יפותח מסלול הכשרה ספיראלי בו כל תלמיד ירכוש מיומנות וידע בהדרכה והובלת קבוצות על מקטעי שביל.
אחידות חוף כרמלית – תכנית משותפת לכלל התלמידים, שנבנית בשיתוף עם צוותי החינוך בגנים ובבתיה"ס.
ייחודיות - כל בי"ס וגן יקדם תכנית ייחודית שתעבה את התכנית המועצתית ותדגיש את ייחודו, בחיבור עם הקהילות הסביבה בקרבתו.
חיבורים ושותפויות - השביל ישמש למפגש בין בתי ספר בכדי ליצור קשרים והכרויות.
גן בונה קהילה – גני הילדים כ"מדורת השבט" המאחדים ובונים הקהילה סביבם.
• בשנת תשע"ד יתקיימו בכל מוסדות החינוך בחוף הכרמל השתלמויות מוסדיות, במסגרת התכנית המשולבת לחינוך לקיימות, לפיתוח מיומנות המורים והגננות להוראה חוץ כיתתית.

תכנים פדגוגיים:
כל השכבות יעסקו בחמישה מסלולים ונושאים במהלך התכנית:
מסלול רגשי: פליאה - הערכה והאהבה לטבע ופיתוח היכולת של כל ילד להרגיש נוח בסביבה הטבעית ולגלות את יופייה וחשיבותה לקיומנו.
מסלול ביולוגי: מגוון ביולוגי- הכרות וחקר של הצומח, החי והדומם בחוף הכרמל והבטחת שימורו
מסלול אנושי: תרבות אדם - למידה על המורשת, ההיסטוריה, הארכיאולוגיה צורות ההתיישבות והכרות עם קהילות חוף הכרמל.
מסלול ערכי: תיקון עולם - פיתוח תחושת אכפתיות, אחריות ויכולת לפעול למען חברה וסביבה צודקת ובריאה.
מסלול מעשי : תרבות הצריכה - קידום אורח חיים מקיים בבתי הספר, תוך עיסוק יומיומי בסוגיות של שימוש מושכל במשאבים – צמצום צריכה, מחזור ושימוש חוזר.