עקבו אחרינו

גבייה

אלברטו סקודיצקי
מנהל מחלקת הגבייה אלברטו סקודיצקי

טלפון: 04-8136218
פקס: 04-8136280
דוא"ל: gviya@hcarmel.org.il

קבלת קהל: ימים א'-ה'
בשעות 08:00 - 16:00

שלוחת עתלית:
יום ב' בשעות 8:30 – 13:00,       15:00 – 16:30
יום ה' בשעות 8:30 – 13:00


תחומי פעילות:
גביית מיסי ארנונה.
אגרות.
היטלים.
תשלומי חינוך.
באחריות המחלקה לעדכן מדידות נכסים בישובים.
לטפל בבקשות להנחות.
להגיש משפטיות נגד חייבים וסרבני תשלום.
תשלום עבור מים - דרך החברה לטיפול במי חוף הכרמל
הצהרה על נכס בשיפוצים-לחץ כאן

אופני תשלום:
מענה קולי 24 שעות ביממה - 03-9411337
דרך אתר האינטרנט – www.hof-hacarmel.co.il
הוראת קבע בבנק.
במשרדי מחלקת הגביה (גם טלפונית).