עקבו אחרינו

גזברות

חגי עטיה
גזבר המועצה חגי עטיה

 

טלפון ישיר: 04-8136228
טלפון משרד: 04-8136233
פקס: 04-8136271

דוא"ל: hagay@hcarmel.org.il

קבלת קהל: ימים א'-ה'
בשעות 8:00-16:00
בתיאום מראש

אודות המחלקה ומטרותיה:
גזבר המועצה אחראי למכלול הפעילות הכספית של המועצה מול הגורמים הפנימיים והחיצוניים בהתאם להנחיות משרד הפנים
ובכפוף להתחייבות המועצה לשמור על תקציב מאוזן. תוך כדי מילוי כול התחייבויות המועצה לגורמי חוץ ולתושבי המועצה.

 

פעילויות:
ניהול מערכת כספית (תקציבית) מאוזנת.
גביית מיסי המועצה על פי החלטותיה.
מעקב אחר התחייבויות הממשלה (משרדים שונים) להעברת הכספים.
מעקב חודשי אחרי ביצוע תקציב המועצה לפי אישור המליאה.
מעקב חודשי אחרי ביצוע תקציב הפיתוח לפי אישור המליאה.
מעקב אחרי חשבונות הבנק של המועצה בבנקים השונים.
חתימה ומעקב אחרי הסכמים כספיים שהמועצה חותמת עם גורמי חוץ.
הכנת ובניית התקציב השנתי והגשתו לאישור המליאה.