עקבו אחרינו

האגף המוניציפלי

משה אלזרע
מנהל האגף המונוציפלי משה אלזרע

טלפון ישיר: 04-8136205
טלפון משרד: 04-8136210/351
טלפון נייד: 052-2331549
פקס: 04-8136308
דוא"ל: moshe@hcarmel.org.il

קבלת קהל: יום א' 8:00-12:00, 12:30-15:00
יום ג' 8:00-12:00
יום ה' 8:00-12:00, 12:30-15:0

אודות המחלקה:
1. הכוונת הועדים המקומיים לאופי תפקידם ואחריותם, 25 ועדים מקומיים ו/או ועדים משותפים.
2. סיוע בהכנת תקציב הועד המקומי בדיקתו אישורו והגשתו לגזבר המועצה ומליאת המועצה לאישור.
3. פיקוח ובקרה על גובה התקציבים המועברים לישובים לצורכי פיתוח ואחזקה מוניציפלית ואישור ביצוע העבודות לפני העברת התקציב.
כ – 3 מיליון ₪ תקציב מוניציפלי, וכ – 2 מיליון ₪ תקציב פיתוח.
4. פיקוח על קבלני הביצוע בישובים הממומנים ע"י המועצה.
5. ביקור שוטף אחת לשבועיים בכל ישוב .
6. השתתפות פעילה בישיבת הועד המקומי עפ"י צורך ו/או דרישה.
7. המחלקה מהווה את הקשר בין הועד המקומי למועצה ובין המועצה לוועד המקומי בכל הקשור בתחום המוניציפלי.