עקבו אחרינו

ועדה חקלאית

מנשק'ה פולק
מרכז הוועדה החקלאית מנשק'ה פולק

טפון: 04-8136338, 054-7717380
מזכירה: שושנה חג'ג 04-8136210
מנהל האגף מוניציפאלי:
משה אלזרע 04-8136210

כל המידע לחקלאי

הוועדה החקלאית חוף הכרמל עוסקת בכל התחומים החקלאיים המעסיקים את התושבים ומייצגת אותם בפני המוסדות השונים בכל תחומי הפעילות החקלאית.

תפקידי הוועדה
הדרכה - העברת מידע מהמדריכים והפצתו לחקלאים, ארגון כנסים, ימי עיון מקצועיים, תוך כדי שיתוף פעולה עם חברות הזרעים והמשתלות.
עובדים זרים - טיפול מול משרדי הממשלה השונים, מ. חקלאות מ. פנים מ. התמ"ת .
מועצת הצמחים - טיפול מול מועצת הצמחים בכל נושא שיעלה על הפרק. הלוואות ואשראי למגדלי הירקות. ישיבות בכל שולחנות המגדלים הרלוונטיים לאזור.
טיפול בנושא הדברה משולבת - זבוב הים התיכון וכו'.
איסוף והפצת מידע לחקלאים ולמזכירות בנושא מים והודעות שונות

מרכז הוועדה החקלאית - מנשקה פולק 04-8136338, 054-7717380
מזכירה - שושנה חג'ג 04-8136351