עקבו אחרינו

חינוך

דני גילדין
מנהל אגף החינוך דני גילדין

טלפון: 04-8136264

פקס: 04-8136258

דוא"ל:  Danny@hcarmel.org.il  

קבלת קהל: שעות קבלה בתאום מראש.

מזכירות: מיכל גוטמן

שעות קבלת קהל לרישום ומשרד אגף  חינוך:

בימים א', ד', בין השעות  13:30-15:30 

וביום ב, ג', ה'  בין השעות  8:00-11:00

פגישות עם בעלי תפקידים  - בתיאום מראש בלבד.

אודות האגף:
אגף החינוך אחראי לקיומה של מערכת חינוך איכותית וערכית עבור תושבי "חוף הכרמל". האגף יוזם, מפעיל ותומך בתהליכים חינוכיים במערכת החינוך, בשיתוף מוסדות החינוך, הפרט והקהילה. כל זאת, בהתייחס למדיניות משרד החינוך ובזיקה להתפתחויות חברתיות וטכנולוגיות עדכניות.

תחומי אחריות:
התווית מדיניות חינוכית אזורית, בנית תוכנית אב חינוכית, יישום ושותפות ליוזמות חינוכיות מערכתיות בכל מוסדות החינוך באזור, הפעלת צוותי חינוך כקבוצות עמיתים, ייצוג מערכת החינוך האזורית בפני גורמי חוץ, רישום תלמידים בגני ילדים ובתי ספר, מתן עזרה לכל תלמידי הרשות, הסדרת מסגרות חינוכיות הולמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, טיפול בתלמידים בסכנת נשירה, איתור ובקרה של תלמידים נושרים, הפעלת פעילויות תרבות בגני הילדים ובבתי הספר, תכנון וביצוע השתלמויות לעובדי חינוך ברשות, ארגון וביצוע אירועי חינוך מיוחדים, מתן מענה לילדים המתקשים בלמידה- מט"ל חוף הכרמל ומט"ל עתלית ואחריות על שירותי ספריה אזורית לקהילת חוף הכרמל

חזון מערכת החינוך
מערכת החינוך של חוף הכרמל תפעל כמרחב חינוכי משותף השומר על הייחודיות והאוטונומיה של מוסדותיו.
המרחב החינוכי המשותף יאפשר ללומד לבטא מצויינותו האישית, למצות את יכולותיו ולהתכונן "לעולם המחר".
המרחב החינוכי המשותף יתקיים בזיקה לארץ ישראל ולעם היהודי ובמחויבות מלאה לערכי הליבה.

חזון המרחב החינוכי המשותף
מערכת החינוך תפעל כמרחב חינוכי אחד בו כל חלקיו יתלכדו בחשיבה ובפעולה החינוכית.
שילוב הכוחות במרחב החינוכי המשותף יביא למיצוי של הטוב שבכל המסגרות, לשדרוג הפעילות ולניצול טוב יותר של משאבים.
מערכת החינוך תפיק את המרב מהמרחב החינוכי המשותף גם במובן של חיבור לאזור, המפגש עם אנשיו ומורשתו ועם משאבי הטבע והנוף.

ערכי הליבה
כבוד האדם ושוויון הזדמנויות
מערכת החינוך של חוף הכרמל תושתת על שמירת ערך כבוד האדם. המערכת תבטיח לכל לומד הזדמנות שווה למיצוי הכישורים, למימוש עצמי ולרכישת תחושה של ערך עצמי.

שייכות ושורשים
מערכת החינוך של חוף הכרמל תדגיש את ערך שייכות האדם לשורשיו היהודיים, המשפחתיים, ההיסטוריים והאחרים, תוך פיתוח תחושת מעורבות בסביבה בה הוא חי.

דיאלוג
מערכת החינוך של חוף הכרמל תטפח דיאלוג ושיח כערך לקיומה של מערכת חברתית וככלי לבניית אתוס חינוכי משותף.

איכות ומצוינות
מערכת החינוך של חוף הכרמל תשאף לאיכות ומצוינות. המערכת תשים לה למטרה מימוש יכולות אישיות ותפעל לקדם כל פרט למיטביות רגשית והישגית.

רלוונטיות
מערכת החינוך של חוף הכרמל תתאפיין ברלוונטיות לצרכים, לרצונות ולכישורים של הלומדים בה. תכני הלמידה ושיטות הלימוד יהיו משולבים בחיי הלומד והמלמד.