עקבו אחרינו

טלפונים

 

נתב שיחות 8136200
   
לשכת ראש המועצה וסגניו    פקס 8136282
כרמל סלע - ראש מועצה 8136220  
מודי ברכה- סגן ראש המועצה 8136220  
אורן עוזרד- סגן ראש המועצה 8136220  
שירלי עומר - מנהלת לשכת ראש המועצה 8136220  
סיגל סטרוביניץ- מזכירת לשכת ראש המועצה 8136289  
אבי ברומברג- דובר המועצה 8136320  
     
לשכת מנכ"ל המועצה    
ירון פרידמן - מנכ"ל המועצה 8136320  
נצחית בן אבו –מזכירת מנכ"ל 8136221 פקס 8136349
     
מחלקת גבייה   פקס 8136280
אלברטו סקודיצקי – מנהל המחלקה           8136206  
יעל מורן 8136207  
צביקה אלטרס 8136208  
שרה ברמי 8136218  
איליה בוגטיריוב 8136275  
שולה גביה עתלית 8136304  
רבקה פרץ 8136326  
     
האגף המוניציפאלי   פקס 8136308
משה אלזרע – מ. אגף מוניציפאלי 8136205  
גבאי יוסי - מ. מחלקת תברואה 8136317  
רבינוביץ אברהם- רישוי עסקים וחופי רחצה  8136296  
מרואני חנה - מזכירה 8136210  
שוש חג'ג' – מזכירה 8136351  
ד"ר מיכאל שרגנהיים – וטרינר רשותי 8136315  
מנשה פולק – רכז חקלאי 8136322  
דורון שטיינברגר – פקח 8136209  
     
מחלקת משפטית    
עו"ד אסנת הירש 8136283  
חלי פרדו- מזכירת המחלקה המשפטית      8136283  
     
מבקר המועצה    
שלמה כהן, מבקר המועצה 8136267 8136303 פקס
     
אגף הכספים   פקס 8136271
חגי עטיה- גזבר המועצה 8136228  
ברכה יעקב- מזכירת גזבר 8136233  
יצחק שקד - חשב 8136223  
שלומית כץ ספקים/לקוחות                 8136224  
כוכבה גורל/ גזברות 8136225  
חניתה לבקוביץ ספקים/ולקוחות                8136226  
רחל פרל - חשבת שכר 8136219  
אתי נצחון - ע. חשבת שכר 8136232  
     
מחלקה לשירותים חברתיים וקהילתיים                פקס 8136249
בקי סופר - מזכירה     8136242  
מרסי ביטון - מזכירה                       8136253  
תקווה ורסנו – מזכירה, שלוחת עתלית      04-9842525
שלוחה 101
 
אלזרע שוש - מנהלת המחלקה 8136256  
אליה גוברין מירז – ראש צוות דרום 8136278  
אתי פז – ראש צוות צפון, עו"ס לסדרי דין   8136251  
אורית אדיר – ראש צוות עתלית 04-9842525
שלוחה 102
 
נחמה ליקבורניק, עו"ס לחוק הנוער 8136246  
חופית בן שטרית, עו"ס לחוק הנוער 8136254  
אופיר אבוחסירה, עו"ס לחוק הנוער 04-9842525
שלוחה 114
 
אסנת שלמך, עו"ס לסדרי דין 8136310  
עמליה ולדמן, עו"ס לסדרי דין 04-9842525
שלוחה 121
 
לירון קפלן, עו"ס לחוק החוסים 8136302  
מעון יום כרם מהר"ל – דינה כהן 9840097  
מועדונית טיפולית בית הילד (עופרים) 9542273  
מועדון "גוונים" – לנפגעי נפש 8136242  
מועדון "נאמן" – לנפגעי אירוע מוחי 8136242  
תחנה לטיפול משפחתי 9840592  
תחנה לטיפול בילד ונוער 9542279  
תחנה לטיפול בגיל הרך 8136278  
תחנה למניעת אלימות במשפחה 8136244  
עמותת כרמל 9549248  
     
מחלקת ביטחון    
מוקד המועצה- 8136500   פקס 9541688
גל יזרעאלי – קב"ט המועצה                             9840645  
מאיר בן סירא –ע. קב"ט 9840813  
                    
לשכת הרבנות   פקס 8136293
הרב גבריאל סוראני 8136272  
ענת אסרף – מזכירת לשכת הרבנות 8136305  
     
אם בית    
אתי קוריאט - אם בית                                    8136227  
     
מחשוב    
חיים אזולאי     8136245  
     
מיר"ב  9549222 פקס 9840833
מזכירות                                                            9549222  
מחלקת ספורט 9549253  
מחלקת תרבות-רחל 9549257  
רחמים כהן- מ. תפעול   9549254  
מועדון לקשיש 9549230  
ספריה אזורית 6640606/7  
שרית זגורי מט"ל 9549211  
רחל רזי – מנהלת מט"ל 9549210  
     
מזכירות עתלית   פקס 9842041
אלי טל- מזכיר עתלית 9840035  
אביבה פרידמן- מזכירה ועד מקומי עתלית 9840035  
מרכזיה עתלית 9842525  
שושי כהן - מתנ"ס 9840615  
     
אגף חינוך   פקס 8136258
דני גילדין - מנהל האגף 8136264  
מיכל גוטמן – מזכירת אגף החינוך            8136264  
לילך ברנר- מזכירת אגף חינוך 8136268  
אתי בר אור - מנהלת ביה"ס יסודיים 8136241  
רחלי אברהם - מנהלת גני ילדים 8136262  
אתי ברדה - קב"ס 8136265  
גילה מוזס - קב"ס 8136300  
אילנית בנימין-קב"ס ואחראית על הח"מ 8136273  
אלקה אלקיים- מיטב –שרות פסיכולוגי 8136259  
פסיכולוגים 8136267  
פסיכולוגים 8136268  
שרות פסיכולוגי בחירום 8136323  
מוטי מילר- מנהל מחלקת החינוך 9549240 פקס: 9840173
מחלקת נוער 9549239 פקס: 9840173
     
תכנון והנדסה   פקס 8136295
מהנדס המועצה - אסף וחנר 8136214  
רינת גלעדי – מזכירת מהנדס המועצה     8136290  
סילבי סספורטס- מזכירת המחלקה 8136215  
אלכס קופר- מנהל מחלקת רישוי ופיקוח 8136316  
אהרון דינור- אדריכל המועצה 8136216  
אלי כהן - פיקוח 8136174  
קרן צימבליסט -פיקוח 8136312  
סילביה סו לביא- תכנון טווח ארוך 8136211  
חלי סקר- בודקת תכניות 8136211  
שולה יגול- בודקת תכניות 8136211  
     
מחלקת תחבורה   פקס 8136248
שמשון אליהו- מנהל מחלקת תחבורה 8136203  
בלהה פלדמן- מזכירת מחלקת תחבורה   8136270  
     
חברת המים בע"מ   פקס 9541993
ליפקונסקי דורון - מנכ"ל 8136321  
כרמית פרץ - תשלומים 8136301  
גלית שכטר- תשלומים 8136309