עקבו אחרינו

לשכת סגני ראש המועצה

מודי ברכה
סגן ראש המועצה מודי ברכה


טלפון:
04-8136220
דוא"ל: modi@hcarmel.org.il  

קבלת קהל: כל יום בתיאום עם מנהלת הלשכה

תחומי אחריות:
הועדה לתכנון ובנייה
איכות הסביבה וחופים
מערך החירום והכנת המועצה
לשעת חירום
מערכת השירותים החברתיים

אורן עוזרד
סגן ראש המועצה אורן עוזרד


טלפון: 04-8136220
דוא"ל: oran@hcarmel.org.il 

קבלת קהל: כל יום בתיאום עם מנהלת הלשכה

תחומי אחריות:
מערכת החינוך
תכניות תרבות, נוער, ספורט בקהילה
קשר עם הוועדים המקומיים
טיפול ישיר בענייני עתלית