עקבו אחרינו

מועצת נשים

אורלי בן עוזיאל
יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האשה ויו"ר מועצת נשים, ממונה על הטרדות מיניות אורלי בן עוזיאל

יצירת קשר אורלי בן עוזיאל:
04-8136201
054-4706717
orlybu@hcarmel.org.il
עמוד פייסבוק

"מנהיגות קהילתית היא תהליך דינאמי של הנעת אנשים לקראת התלכדותם לשם קידום אינטרסים וערכים קהילתיים משותפים, המייצרים תחושת הזדהות עם הקהילה" אלטמן וכ"ץ, 1996

רקע:

מועצת נשים הוקמה במטרה לעודד ולכוון לשיוויון בין המינים , מתן הזדמנות לבטוי ופעילות שווה בכל העשייה .
מועצת נשים הינה גוף יוזם ומנהיג פעילות לקדום הנשים . מועצת הנשים מורכבת מנציגות מישובים שונים , נשים איכפתיות פעילות ומעורבות ,המקדישות מזמנן בהתנדבות לקדום החזון ומימושו.

חזון ועדת היגוי מועצת נשים חוף כרמל:

נשים מנהיגות מובילות לשוויון ולהעצמה במישור הפוליטי, הכלכלי, החברתי והאישי.
הערכים המובילים את ועדת ההיגוי הם:

שוויון זכויות בין המינים, סולידריות נשית, שוויון הזדמנויות בתחומי חיים שונים, כגון ייצוג, חוק, משפט, כלכלה, כבוד האדם, כבוד הדדי, שיתוף פעולה, הידברות, מחויבות, העצמה, התמדה.

מטרות מועצת הנשים:

פריצת תקרת הזכוכית, שילוב נשים בוועדים ובצמתים של קבלת החלטות הנוגעות לכל התושבים במועצה, הגדלת מספר נבחרות הציבור במליאת המועצה, הגברת המודעות לחשיבות שילוב נשים במוקדי השפעה בקהילה, העלאת מעורבות הנשים בחיי הקהילה, הרחבת מאגר הידע על נשים והובלת מיזמים לקידום נשים באזור.

יצירת שיתוף פעולה בין ארגונים בקהילה כמועצת הנשים לבין המועצה, מצד אחד, וקהל הנשים, מצד שני, היא תהליך התפתחותי, שבו מתקיימים יחסי גומלין בין בעלי אינטרסים למען קידום מטרות או לשם פתרון בעיות מורכבות, שאינן יכולות להיפתר על ידי צד אחד בלבד. שיתופי פעולה כאלה הם יעילים ומביאים להצלחה, הם משרתים גם את הממסד וגם את התושבות והתושבים.