עקבו אחרינו

מנכ"ל המועצה

ירון פרידמן
מנכ"ל המועצה ירון פרידמן

מזכירת מנכ"ל: נצחית בן אבו
טלפון ישיר: 04-8136221/230
פקס: 04-8136349
דוא"ל: nithit@hcarmel.org.il    

קבלת קהל: ימים א' - ה'
בתיאום מראש

 

תחומי אחריות:
ניהול כח אדם ומשאבי אנוש במועצה.
ארגון ישיבות מליאת המועצה, הנהלת המועצה והועדות.
מעקב אחרי החלטות המועצה והפצת פרוטוקולים.
הכנת מכרזים ומכרזי כח אדם / עבודת ועדת המכרזים.
תקשורת - טלפונים, קשר, סלולרי, אינטרנט.
ממונה על המחלקות: דת, תחבורה, בטחון וייעוץ משפטי.