עקבו אחרינו

פקיד היער חוף הכרמל

אדר' אהרון דינור
פקיד היער חוף הכרמל אדר' אהרון דינור

טלפון: 04-8136216, 04-8136290 (רינת, מזכירה)
פקס: 04-8136295
דוא"ל: tree@hcarmel.org.il
דואר רגיל: פקיד היער חוף הכרמל,
מועצה אזורית חוף הכרמל, עין כרמל מיקוד 3086000

קבלת קהל: בתיאום מראש בלבד
עם המזכירה.
*ניתן להגיש בקשות/חומר משלים בימים א-ה
בין שעות 15:00 - 08:30
לידי המזכירה (רינת גלעדי).
יש להקפיד לציין שם, טלפון וכתובת דוא"ל.

נהל פקיד היערות - חוף כרמל

במדינת ישראל החל משנת 2008 כל עץ בוגר הוא אילן מוגן ע"פ חוק ועל כל אדם המעוניין לכרות או להעתיק עץ
בוגר להגיש בקשה ולקבל אישור – רישיון לביצוע הפעולה.

עד כה בקשות כריתה והעתקה הוגשו לפקיד היערות האזורי בקק"ל בהתאם למיקום היישוב במועצה, וכעת כחלק
מהתייעלות מערך פקידי היער של קק"ל ושל משרד החקלאות, נקבע פקיד יערות עירוני למועצה אזורית חוף הכרמל
שידון ויאשר בקשות כריתה והעתקה בתחומי יישובי המועצה. יש לציין כי מדובר על בקשות כריתה/העתקה בתחומי
היישוב (תחום הקו הכחול) בלבד וכי השטחים הפתוחים, השטחים החקלאיים והיערות נשארים בסמכות קק"ל ויש
להמשיך להעביר בקשות אליהם.

עץ בוגר הינו עץ נוי או עץ פרי (מלבד בשטחים חקלאיים) שגובהו 2 מטרים לפחות מעל פני הקרע וקוטר גזעו הנמדד
בגובה 130 ס"מ מעל פני הקרקע הינו 10 ס"מ לפחות. כאמור, כל עץ העומד בקריטריונים הנ"ל כריתתו או העתקתו
למיקום אחר מסיבות בניה ופיתוח, סכנה בטיחותית או בריאותית, עץ חולה או מנוון וכו' מחייבת הגשת בקשה ואישורה
ע"י פקיד היערות.

החלטות פקיד היערות מפורסמות באתר האינטרנט.

הגשת בקשה => בדיקה 30 יום => פרסום 14 יום => רשיון בתוקף

גם במסגרת תכנון ארוך טווח – הכנת תכניות, משולבת עבודתו של פקיד היערות. חוק התכנון והבניה קובע כי אם היו
בתחום התכנית עצים בוגרים לא יאשר מוסד תכנון את התכנית אלא לאחר שבחן את הצורך בשמירה עליהם במסגרת מכלול
השיקולים התכנוניים.

"עץ בן שבעים שנכרת – לא יוכל לבוא במקומו שום מבנה מועיל חדש. אין תמורה לעץ עתיק. המשמיד עץ כזה עוקר שורשי אדם.
אין שום בניין או חשמל חשוב יותר מעץ אקליפטוס עבות, שקמה ישנה, חורש אלונים. הם שורשי האדם. בניין תוכל להקים כאן או
שם ולעץ בן מאה אין תמורה. אין זו רק ונדליות אלא ערעור העתיד. ובאיזו קלות עוקרים אצלנו. תמיד נמצא שעצים מפריעים למישהו
או למשהו, לקו הישר של המדרכה, או לחוטי החשמל או לאיזו כיכר קטנה שישהו יזם בדמיונו קצר הכנפיים...".
(דוד בן גוריון, 1962)

כמה הגדרות:

עץ בוגר – עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע,
הוא 10 סנטימטרים לפחות, ולעניין עץ במגרש שייעודו בתכנית בת-תוקף הוא מגורים – קוטר גזעו הוא 20 סנטימטרים לפחות.

אילן מוגן – עץ זית, עץ חרוב או אילן המוגן לפיצו היערות.

עץ פרי - ההגדרה נמחקה ומעתה יש להתייחס לכל פנייה בנושא עץ פרי בהתאם להגדרת עץ בוגר. יוצאים מן הכלל הם עצי
פרי בשטחים בייעוד חקלאי שאינם כלולים בהגדרה ואינם טעונים רישיון.

כריתה - חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים, וכן כל פעולה הגורמת או העלולה לגרום למותו של
אילן מוגן או עץ בוגר, לרבות ריסוס, הרעלה, הסרת קליפת העץ, שריפת העץ, חיתוך שורשיו או בנייה בתוך תחום קוטר צמרתו
או עקירה, למעט עקירה במהלך העתקה.

העתקה - עקירה של אילן מוגן או עץ בוגר משורשו ונטיעתו במקום אחר באופן שיבטיח את המשך צמיחתו.

נטיעה חליפית - במקרים מסוימים, ובהתאם לסעיף 15 א(ב) לפקודת היערות, מותנית קבלת רישיון לכריתת עץ ב"ערך חליפי".
ערך זה מגלם בתוכו נטיעת עצים חדשים במקום העץ שנכרת.

קישורים:

אתר משרד החקלאות – פקיד היער הממשלתי

אתר קק"ל – פקיד היערות