עקבו אחרינו

קיימות, סביבה וחקלאות

בחוף הכרמל אנחנו מאמינים בקיימות כדרך חיים וכבר מהגיל הצעיר, ילדי חוף הכרמל מתנסים ולומדים סביבה. כלל מערכת החינוך מגויסת למיזם "בשביל חוף הכרמל", מיזם שנועד לקדם חינוך לערכי הקיימות והשייכות לחוף הכרמל. כאשר מטרתו העיקרית של השביל לחזק את ההכרות ותחושת השייכות של ילדי חוף הכרמל וכלל הקהילה למקום בו אנחנו חיים, באמצעות יצירת חוויות למידה חדשניות לילדי המועצה.

בשנים האחרונות קידמה המועצה מספר נושאים בתחומי הסביבה והקיימות, שביניהם:
הקמת מתקני טיהור שפכים, הקמת מטמנה לפסולת גושית בשפיה, הכרזת נחל מערות כאתר מורשת עולם, קידום תכנית אב לשטחים פתוחים,
מאבק על ניקיון החופים והסביבה החופית, העתקת קו מתח עליון ועוד.

החל משנת 2010 מובילה המועצה יחד עם מטה מאבק התושבים את המאבק הארצי כנגד הקמת מתקן גז יבשתי שעלול לסכן את תושבי המועצה והמדינה ולפגוע קשות בסביבה. בחודשים האחרונים זכה המאבק להצלחה, כאשר היזם נובל אנרג'י הודיע כי מתקני הגז יוקמו על אסדה, בלב ים!

בפני המועצה אתגרים רבים בהתמודדות עם נושאים סביבתיים ושמירה על דרך חיים מקיימת. לשם כך נדרשת המועצה להתייחס לסוגיות שקשורות לחקלאות,
תעשייה, מסחר וחיים קהילתיים ועוד. דוגמא טובה לכך היא הצמיחה הדמוגרפית הברוכה בחוף הכרמל. הצורך הטבעי בפיתוח מחייב אותנו כרשות לדאוג לפיתוח בר קיימא, מבוקר ושקול, זאת מתוך רצון להמשיך ולהבטיח את איכות שימור חיי התושבים בהווה ובעתיד תוך שמירה מקסימאלית על הסביבה בה אנו חיים.

אנו מזמינים אתכם להתרשם ממגוון הפעולות והמידע הקיים באתר, בתחומי הקיימות הסביבה והחקלאות.