עקבו אחרינו

רישוי עסקים

חנה מרואני
מנהלת מחלקת רישוי עסקים חנה מרואני

טלפון ישיר: 04-8136296

טלפון משרד: 04-8136210

טלפון נייד: 052-5493754

פקס: 04-8136308

דוא"ל: hana@hcarmel.org.il

מטרות עיקריות של המחלקה :

רישוי עסקים:
לקיים את "חוק רישוי עסקים" אשר מטרתו העיקרית לשמור על בריאות הציבור, ביטחונו, בטיחותו ואיכות חיים של התושבים .
באמצעות חוק זה המחלקה מטפלת בכל העסקים הטעונים רישוי בתחום המועצה. הטיפול מתרכז בליווי והדרכת העסקים בתהליך
של קבלת רשיון עסק ובבקרה ופיקוח בעסקים לאחר קבלת רשיון העסק.

כמו כן מטפלים בעסקים ללא רשיון אשר מתקשים ו/או לא מודעים לצורך החיוני לפעול בהתאם לחוק רישוי עסקים