עקבו אחרינו

תכנון והנדסה

אינג' אסף וחנר
מהנדס המועצה והוועדה לתכנון ובניה, מנהל אגף תכנון והנדסה אינג' אסף וחנר

טלפון משרד: 04-8136215/290
פקס: 04-8136295
דוא"ל: handasa@hcarmel.org.il

קבלת קהל:
יום א' - 12:00-16:00
ימים ג', ה' - 8:00-12:00
מענה טלפוני:
ימים ב'-ה' בין השעות 14:00-16:00

*פגישות עם מהנדס המועצה ואדריכל המועצה בתיאום מראש עם המזכירות
קבלת מתכננים תתבצע בתאום מראש (מול בעלי התפקידים).

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אגף תכנון והנדסה חוף הכרמל. אתר האינטרנט מאפשר מתן מידע בנושאי
הגשת תכניות בנין עיר, רישוי-בנייה וישיבות הועדה המקומית לתכנון ובניה. כמו-כן יוצג מידע אודות הועדה, תפקידיה
ונוהליה וכן סקירה כללית על מרחב התכנון של המועצה האזורית בחוף הכרמל. בשלב זה אין להשתמש במידע לצורך
קבלת החלטות ו/או מתן מידע לציבור. אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב ואינו בא
במקום עיון במקור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי המצוי ברשות ו/או ברשומות הרשמיות של ממנהל מקרקעי
ישראל (www.mmi.gov.il).

תחומי אחריות:
ניהול כולל של מערך שירותי ההנדסה ברשות, ביצוע תשתיות ציבוריות והקמת מבני ציבור, ניהול הועדה המקומית,
הכנת תוכניות לטווח הארוך – תוכניות אב, תכניות מתאר ותוכניות מפורטות, ייצוג המועצה והישובים בפני מוסדות חוץ
כגון משרדי ממשלה, החברה הלאומית לדרכים וגופים נוספים, קשר עם ישובי המועצה, קשר עם יחידות שונות במועצה.

רישוי בנייה:
קליטה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה , טיפול בבקשות להקלות ושימושים חורגים, אגרות והיטלים, טיפול בשומות להיטלי
השבחה, העברות בטאבו.

פיקוח על הבנייה:
פיקוח שוטף ויזום, טיפול בתלונות הציבור, הוצאת צווי הפסקת עבודה, הכנת חומר להגשת כתבי אישום, הוצאת טפסי 4,
הפקת מידע תכנוני, איתור תוכניות עפ"י ישוב ו/או גוש וחלקה.

תכנית בניין עיר:
קליטה וטיפול בתוכניות בניין עיר, טיפול בתשריטי איחוד וחלוקה, קשר עם תושבי המועצה ומזכירויות היישובים,
מתכננים ויזמים, קשר עם הועדה המחוזית חיפה.

ייעוץ משפטי:
ליווי וייעוץ משפטי לועדה לתכנון ובנייה ולמהנדס הועדה, טיפול ואישור להיטלי השבחה, טיפול בעתירות מנהליות,
ועדות ערר, תביעות לפיצויים, הגשת תביעות לבנייה בלתי חוקית.