עקבו אחרינו

מים וביוב

דורון ליפקונסקי
מנכ"ל החברה
לטיפול במי חוף הכרמל
דורון ליפקונסקי

טלפון משרד: 04-8136301

פקס: 04-9541993

דוא"ל: wtco@hcarmel.org.il

כתובת: החב' לטיפול במי חוף הכרמל
עין כרמל ד.נ.חוף הכרמל 30860

אודות החברה:

חברה עירונית בבעלות המועצה לביצוע פרויקטים בתחום המים והביוב:
הקמה ותפעול תשתיות ביוב בישובים.
הקמה ותפעול מכוני טיהור מי שופכין.
הקמה ותפעול מאגרי מי קולחים ושיטפונות.
קידוחים והתפלת מי בארות מליחים.
קשר עם משרדי ממשלה בנושאי תשתיות המים והביוב.
קשר עם רשויות מקומיות שכנות במתן שירותי טיפול בשפכים.
גיוס הון ואחריות כוללת לפרויקט "מפעל המים" האזורי.


בעלי תפקידים:

מנהל: דורון ליפקונסקי04-8136301wtco@hcarmel.org.il
מזכירה: כרמית פרץ04-8136301wtco@hcarmel.org.il
פניות דחופות שלא בשעות העבודהמוקד המועצה 109 או 04-8136500