עקבו אחרינו

מכרזים

25/06/2017

עו"ס קהילתי לפרויקט להב"ה ועו"ס משפחות

צפייה במכרז של עו"ס קהילתי לפרויקט להב"ה ועו"ס משפחות
25/05/2017
17/05/2017
17/05/2017
16/05/2017

חוף הכרמל מכרז שירותי סידור טיוב וסריקה של ארכיב הועדה לתכנון ולבניה

צפייה במכרז של חוף הכרמל מכרז שירותי סידור טיוב וסריקה של ארכיב הועדה לתכנון ולבניה
08/05/2017
27/04/2017

מטפל/ת לגיל הרך - מעון היום כרם מהר"ל

צפייה במכרז של מטפל/ת לגיל הרך - מעון היום כרם מהר"ל
27/04/2017
25/04/2017

עוס קהחלתי ומרכז/ת ועדות החלטה

צפייה במכרז של עוס קהחלתי ומרכז/ת ועדות החלטה
25/04/2017