עקבו אחרינו

מכרזים

19/04/2017
15/03/2017
15/03/2017
06/03/2017

הצטרפות למאגר יועצים בעלי ידע ומומחיות מיוחדים

צפייה במכרז של הצטרפות למאגר יועצים בעלי ידע ומומחיות מיוחדים
23/02/2017

הזמנה לקבלת הצעות לייצוג משפטי בערכאות של הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

צפייה במכרז של הזמנה לקבלת הצעות לייצוג משפטי בערכאות של הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל
14/02/2017
13/02/2017
12/02/2017
22/01/2017